Algemene Voorwaarden

Inschrijving:
Deze inschrijving is een lidmaatschap voor de lessen van Yin Yoga Sound van Manon Lemkes. De inschrijving is definitief na betaling van het lesgeld.

Keuze uit de volgende abonnementen:

  • Een losse les kost €12,50 en deze kan contant betaald worden voor de les.
  • 4 rittenkaart: € 43,- Deze is 4 weken geldig
  • Een 10 rittenkaart kost €96,50 en is 13 weken geldig 
  • Een 20 rittenkaart €190,50 en is 25 weken geldig. 

Betaling:

Het lidmaatschap is bevestigd na het voldoen van het lesgeld. Dit doe ik door het bedrag over te maken op het onderstaande rekeningnummer, met als vermelding mijn naam en de gekozen strippenkaart.
Het lesgeld kan niet worden gerestitueerd.

Lidmaatschap:
Het lidmaatschap is doorlopend, persoonlijk en niet overdraagbaar. Doorlopend betekent dat bij het verlengen van een nieuwe strippenkaart, deze bij de eerstvolgende les de weer ingaat.  Mocht je dan niet kunnen door vakantie of wat anders, dan worden de gemiste lessen gerekend onder de “gemiste lessen”.  Bij een 10 rittenkaart mag je 3x missen en bij een 20 rittenkaart 5x. Wel na op tijd afmelden.

Lesrooster en annulering van lessen & workshops:
Manon Lemkes/Yin Yoga Sound behoudt zich het recht om vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden een les te laten vervallen. In gezamenlijk overleg wordt getracht de les op een ander moment in te halen.  Strippenkaart starten na elke school vakantie weer op.  Bij het annuleren van de workshop door de deelnemer zelf, wordt geen restitutie gegeven.

Stopzetten van de strippenkaart

Dit is alleen mogelijk bij lichamelijk letsel, een operatie  of andere reden waarbij de abonnementhouder niet in staat is fysiek yoga uit te voeren. Vaak kan bij klachten als een “Frozen shoulder”  juist goed zijn om met met aangepaste houdingen yoga te komen doen. Dit wordt per situatie bekeken en persoonlijk en samen overlegd. Houd er rekening mee dat je yoga plek wel wordt opgevuld. Dit omdat er beperkt yoga plekken zijn. 

Afmelden:
Afmelden voor een les dient van tevoren worden doorgegeven. Minimaal 24 uur van te voren via een appje, email of sms. Uiterlijk tot 15:00 de volgende dag. Mocht dit niet gebeuren, dan wordt er een strip in rekening gebracht

Locaties:

Er wordt op divers locaties les gegeven:

  • Woe ochtend: MFC Willemsoord Paasloregel 3B, 8338 ST Willesoord ( t.o. Café de Steen)
  • Ma t/m do avond: MFC de Zuidwester: Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk

Eigen risico:
Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Manon Lemkes/Yin Yoga Sound kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen. Ik vind het belangrijk dat je luistert naar je eigen lichaam en zeker niet te ver gaat.

Gegevens
M.J.M Lemkes
Bank nr: NL71 INGB 0665 273436
Email: info(@)yinyogasound.nl/0636135779

Privacybeleid

Voor een goede financiële administratie, ledenadministratie en informatieverstrekking is het noodzakelijk dat ik als uw als yogadocent, een dossier aanleg. Uw dossier bevat gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, email adres en telefoonnummer en eventuele klachten. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens, er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw yogadocent heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Bij de eerste les ontvang je een schriftelijk inschrijfformulier waarin gevraagd wordt uw gegevens zoals hierboven benoemd in te vullen. Het email adres wordt toegevoegd aan de nieuwsbrief verzorgd door Mailchimp waar u zich ten alle tijden kan uitschrijven. Dit is voor informatieverstrekking betreffende de yoga lessen, workshops. Na uitschrijven van de laatste les worden deze gegevens 7 jaar bewaard. U kunt ten alle tijde deze gegevens opvragen en desgewenst terugkrijgen of op verzoek voor u worden vernietigd als u nog aan deze lessen deelneemt. Bij het aanmelden via onze website voor de nieuwsbrief worden u gegevens bewaard via Mailchimp. U kunt zich ten alle tijde uitschrijven en uw gegevens verwijderen van deze nieuwsbrief. Meer informatie betreffende hun privacy beleid: https://mailchimp.com/legal/privacy/

De gegevens uit uw dossier worden hoofdzakelijk gebruikt voor de financiële administratie, zodat indien nodig, ik een factuur kan opstellen. Facturen verstrekt aan klanten worden digitaal bewaard in Google Drive, apple drive en op een harde schijf. Ze worden gebruikt bij de BTW aangifte die door mijn boekhouder wordt uitgevoerd. Tevens wordt uw email adres gebruikt voor informatieverstrekking over belangrijke en lopende zaken. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Online trainingen & Yoga lessen
Via yinyogasound.maatos.nl kunt u online onze cursussen en lessen kopen. Maatos.nl hanteert een eigen privacy beleid. Deze kunt u nalezen: https://yinyogasound.maatos.nl/privacy-policy/

Bij het deelnemen van de lessen in ons centrum stemt u automatisch in met ons beleid inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming en onze algemene voorwaarden.